Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Sortownia

 Sortowanie odpadów jest procesem odzysku pozwalającym z odpadów odzyskać jak największą ilość materiałów i surowców, które można następnie przetworzyć.
 • Sortownia MZGOK , wybudowana została ze środków budżetowych miasta Konina i została oddana do użytku w październiku 2002 r. Była instalacją przeznaczoną do wysortowywania odpadów surowcowych (tworzywa, papier, metale, szkło) ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Pozostałości z sortowania trafiały na składowisko.
 • Od 2016 roku na linię sortowniczą trafiają  wyłącznie odpady selektywnie zebrane przez mieszkańców do kolorowych worków lub pojemników i dostarczone do MZGOK przez firmy odbierające. Zasady selektywnej zbiórki odpadów podano w tej zakładce.  
 • Rocznie w sortowni MZGOK doczyszczane jest ponad 18 000 ton selektywnie zebranych odpadów pochodzących od mieszkańców 36 miast i gmin subregionu konińskiego.
 • Po doczyszczeniu odpadów i pogrupowaniu frakcji takich jak:
  • butelki z tworzyw  sztucznych tzw. PET w kolorze bezbarwnym, zielonym, niebieski
  • opakowania z tworzyw chemii gospodarcze
  • folie
  • opakowania wielomateriałowe np. kartoniki po napojach, mleku, jogurtach
  • szkło białe i kolorowe.
są sprzedawane do recyklingu wyspecjalizowanym firmom. Przetwarzanie odpadów surowcowych w procesie recyklingu stanowi obecnie dużą, rozwijającą się gałąź przemysłu. 
 • Pozostałości z doczyszczania selektywnej zbiórki odpadów trafiają do procesu odzysku energetycznego w ZTUOK.
 • Sortownia pracuje w systemie trzyzmianowym od niedzieli do piątku. Linię sortowniczą obsługuje 27 sortowaczy i 14 operatorów sprzętu.
O Sortowni i selektywnej zbiórce odpadów opowiada Dariusz Ciepliński (reportaż Radia KONIN FM 104,1 z maja 2023 r.)
Kierownik Sortowni:

Dariusz Ciepliński
Tel. 63 246 81 79 wew. 226, kom. 601 341 770
e-mail: d.cieplinski@mzgok.konin.pl
 
Technologia
Praca polega na doczyszczaniu odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki /tworzywa sztuczne, papier i tektura, szkło/. Jest to praca typowo manualna, bez użycia urządzeń automatycznie sortujących. Kabina sortownicza wyposażona jest w mechaniczną instalację wentylacyjną pozwalającą na kilkukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny pracy. Ponadto kabina sortownicza posiada klimatyzację automatyczną, ogrzewanie oraz mobilne podesty grzewcze pod nogi. Stanowiska pracy wyposażone są w wyłączniki awaryjne oraz prowadzony jest ciągły monitoring hali sortowni przez System sygnalizacji pożarowej, którego zadaniem jest wykrycie zagrożenia pożarem.
Na linii do segregowania wybierane są surowce nadające się do recyklingu, a resztę tworzy tzw. „Balast”, który przekazywany jest do innego działu celem przetworzenia termicznego lub sprzedaży.
Linia ta składa się z następujących podzespołów (od wejścia odpadu do procesu): P-1 rozrywarka do worków, P-2 przenośnik kanałowo-zasypowy, P-3 przenośnik wznoszący progowy, P-4 sito bębnowe, P-7 przenośnik sortowniczy, P-10 przenośnik taśmowy, P-11 przenośnik wznoszący progowy, P-12 przenośnik rewersyjny, P-14 przenośnik By-Pass.


 
Sortownia
Sortownia
Sortownia
Sortownia
Sortownia
Sortownia
Sortownia
Sortownia

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting