Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

PSZOK


 
 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) odpady dostarczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 2. Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Konina.
 3. PSZOK czynny jest:
 • od poniedziałku do piątku od 600 do 2130
 •  w soboty od 600 do 1330
 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metale  i tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • odpady zielone;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki i chemikalia.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK przy MZGOK Sp. z o.o. znajdują się w Regulaminie PSZOK.

 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting