Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Klaster „Zielona Energia Konin”

Klaster energii  to porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej lub paliw (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii).

„Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej. Służą one poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej, w sposób przyjazny dla środowiska zapewniając optymalne warunki organizacyjne, prawne i finansowe. Klastry energii umożliwiają wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne.
Formuła klastra jest na tyle elastyczna, że pozwala uczestnikom budować zindywidualizowany model biznesowy działania klastra oraz optymalnie dobrać formę prawną jego działalności. Członkowie klastra nie muszą rezygnować z dotychczas prowadzonej działalności, lecz poprzez współpracę – wszędzie tam, gdzie przynosi to im i pozostałym uczestnikom klastra korzyści, generują wartość dodaną dla lokalnej społeczności”  ( Ministerstwo Energii - prezentacja  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 p.t. „Klastry energii. Warto wiedzieć więcej”)

Klaster „Zielona Energia Konin” powstał 21 czerwca 2018 roku w wyniku  podpisania porozumienia Urzędu Miasta Konina i pięciu spółek komunalnych. W 2018 roku, klaster wziął udział w II Konkursie organizowanym przez ówczesne Ministerstwo Energii uzyskując 6 listopada 2018 r. Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem.

 
  Aktualni partnerzy "Klastra Zielona Energia Konin"
 
1. Urząd Miasta Konina,  
2. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., - koordynator klastra
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Sp. z o.o.,
4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o.,
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Konin    Sp. z o.o.,
6. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o.


O Klastrze słów kilka - prezentacja


Koordynatorem Klastra jest  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Koninie
Biuro Klastra Energii „Zielona Energia Konin”
Kontakt: ​MZGOK Spółka z o.o.
Maciej Dąbrowski

ul. Sulańska 13
62-510 Konin
tel. (0-63) 246 81 79 w.117Dokumenty Klastra "Zielona Energia Konin"
  • Porozumienie
  • Regulamin
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting