Skocz do zawartości
Youtube MZGOK
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Składowisko

Składowanie jest  uzupełniającą metodą unieszkodliwiania odpadów.
Docelowo na składowiska trafić będzie mniej niż 10 % odpadów przeznaczonych do zagospodarowania.
 
 • Zaczęło się w 1999 roku od składowiska przeznaczonego do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców Konina. Jego gospodarzem był Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, przekształcony w 2011 roku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością obsługującą subregion koniński (36 samorządów). Początkowo do składowania kierowane były wszystkie zmieszane odpady komunalne, później pozostałość po procesie sortowania czyli tzw. balast, obecnie -  od czasu wybudowania spalarni w 2015 r., na składowisko przyjmowane są głównie odpady budowlane oraz popiół z palenisk domowych. Obecnie na składowisko trafiają jedynie odpady, które nie mogą zostać poddane innym metodom utylizacji lub odzysku.
 • Na konińskie składowisko trafia rocznie około 90 000 ton odpadów spełniających warunki składowania. Składowisko o powierzchni 16,8 ha, na koniec 2020 roku jest wypełnione odpadami w 66%. Składowisko stanowi źródło biogazu odzyskiwanego w systemie 168 (155 studni odgazowujących pionowych i 13 poziomych) zbierających biogaz który przetwarzany jest na energię elektryczną, wprowadzaną do sieci krajowej. Rocznie z tego źródła do krajowej sieci wprowadzane jest ponad 2 500 MWh energii elektrycznej.
 • Na bieżąco składowisko jest rekultywowane, budowane są obwałowania, stosowane są przesypki sanitarne i przeprowadzane badania dotyczące oddziaływania składowiska na środowisko.
 • Corocznie publikowany jest wykaz odpadów, które są przyjmowane do instalacji MZGOK wraz z  cennikiem za przyjęcie 1 tony odpadów. 

  Kierownik Składowiska i Kompostowni
  Karol Nowakowski
  Tel:  63 246 81 79 wew. 216, kom. 601 238 875
  e - mail: k.nowakowski@mzgok.konin.pl
   
Składowisko
Składowisko
Składowisko
Składowisko
Składowisko

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting