Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Wydarzenia

  • 08 lutego.2024 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie odbyło się kolejne spotkanie robocze w sprawie realizacji projektu: Pomoc techniczna w ramach instrumentu TARGET w celu wspierania Klastra Energii „Zielona Energia Konin” (projekt  w 100 %finansowany jest z funduszu  Komisji Europejskiej).
    Na spotkaniu omówiono Raport II z realizacji zadania oraz elementy niezbędne do przygotowania Raportu III a także zapoznano się z Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego,Krajowej Izby Klastrów Energii oraz Prezes MZGOK  wraz z kadrą inżynieryjno-techniczna: MZGOK, PWiK, MPEC.
  •  22-23 listopada 2023 r., w Alkmaar w Holandii, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie ambitnego projektu badawczego REFORMERS, który ma rozpocząć wdrażanie tzw. „Dolin Energii Odnawialnej” mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, uzyskanie samodzielności energetycznej i przyspieszenie zielonej transformacji w Europie.