Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Wydarzenia

  • 20 lutego 2024r. w siedzibie Urzędu Regulacji w Warszawie odbyło się spotkanie warsztatowe na którym omówione zostały tematy z obszaru zagospodarowania energii lokalnej z miast. Na spotkaniu poruszono następujacą  tematykę:
  •  Samorządy w zagospodarowaniu energii lokalnej- rozmawa o potencjalnych sposobach wsparcia lokalnych inicjatyw związanych z wykorzystaniem lokalnie produkowanej energii, co może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.
  • Elastyczność dla samorządów-omówiono możliwość udziału samorządów w usługach elastyczności, co może przyczynić się do efektywnego zarządzania energią w skali lokalnej.
  • Obywatelskie społeczności energetyczne-dyskutowano na temat roli społeczności lokalnych w produkcji i dystrybucji energii, co może przynieść korzyści społecznościom oraz środowisku.
  • Piaskownice regulacyjne dla samorządów-poruszono kwestię możliwości zgłaszania projektów przez samorządy w obecnym stanie prawnym, co może sprzyjać innowacyjnym rozwiązaniom w dziedzinie energetyki.
  • Transformacja energetyczna na poziomie lokalnym- omówiono możliwości elektryfikacji ciepłownictwa jako jednego z kluczowych elementów transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.
  • Rola samorządów w opracowywaniu planów energetycznych- przedyskutowano rolę samorządów w opracowywaniu założeń do planów zaopatrzenia w energię oraz planów rozwoju gminy, co może przyczynić się do skutecznej transformacji energetycznej.
  • W spotkaniu warsztatowym uczestniczyli:  Prezes URE – Rafał Gawin, Małgorzata Kozak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich URE, Maciej Dąbrowski repr. Koordynatora Klastra Energii „Zielona Energia Konin”.