Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Archiwum – przygotowanie i realizacja projektu Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego

Projekt baner projektu
Szanowni Państwo,
w archiwum znajdują się informacje obejmujące okres od 2006 roku, kiedy rozpoczęły się pierwsze konsultacje z samorządowcami subregionu konińskiego dotyczące idei wybudowania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Konsultacje prowadził  związek "Koniński Region Komunalny", który Związek przygotował i złożył w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Kartę Potencjalnego Przedsięwzięcia. Projekt obejmował budowę ZTUOK oraz rekultywację 14 gminnych składowisk w subregionie konińskim. Systematycznie prowadzono kolejne prace przygotowawcze, w tym dokumenty niezbędne do  ubiegania się o wpisanie projektu na listę ministerialną inwestycji zakwalifikowanych do dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji, w sierpniu 2009 roku złożony został kompletny wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z Funduszu Spójności UE. W grudniu 2010 roku eksperci UE zakończyli ocenę wniosku, która ostatecznie zakończyła się pozytywnie, ale losy projektu nie były jednak pewne. Z formalnego punktu widzenia jego beneficjentem nie mógł być związek komunalny. Zmiany w samorządach po wyborach w 2010 nie dawały nadziei na ponowną akceptację projektu przez gminy, które poza deklaracjami chęci uczestnictwa w projekcie obawiały się zobowiązań finansowych związanych ze współfinansowaniem tak kosztownej inwestycji. Jej wartość na tym etapie wyceniono na 324 348 459 zł. Przełomem była decyzja samorządu konińskiego o powołaniu 6 kwietnia 2011 roku, na bazie zakładu budżetowego Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100 % udziałem miasta Konin, które aportem wniosło do spółki blisko 40 milionowy majątek dotychczasowego zakładu budżetowego. Do spółki kolejno przystąpiły również pozostałe samorządy gmin subregionu. 27 maja 2011 roku została podpisana umowa o bezzwrotnym dofinansowaniu projektu POIS.02.01.00.00.00.009/10 na kwotę blisko 150 mln zł.  22 czerwca 2011 roku Koniński Region Komunalny rozwiązał Jednostkę Realizującą Projekt, a jej pracownicy rozpoczęli pracę w JRP MZGOK Sp. z o.o.  W listopadzie 2012 roku podpisano Umowę z NFOŚiGW o przyznaniu preferencyjnej pożyczki pokrywającej pozostałą część kosztów inwestycji z okresem spłaty 35 lat. Tak więc samorządy, udziałowcy spółki nie poniosły z tytułu realizacji inwestycji żadnych kosztów. Dalej sprawy potoczyły się sprawnie i zgodnie z kontraktem zawartym z Konsorcjum Integral-Erbud-Introl,  21 grudnia 2015 roku Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów został oddany do eksploatacji.
O szczegółach projektu i jego realizacji oraz działaniach promocyjnych dowiedzą się Państwo ze strony internetowej  "Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego" http://mzgok.konin.pl/informacje/projekt-uporzadkowanie-gospodarki-odpadami-na-terenie-subregionu-koninskiego-2/jrp/
 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting