Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Kalendarium

2024
 •  08 lutego 2024 r., w siedzibie MZGOK odbyło się  kolejne spotkanie robocze w sprawie realizacji projektu: Pomoc techniczna w ramach instrumentu TARGET w celu wspierania Klastra Energii „Zielona Energia Konin” (projekt w 100 % realizowany jest z funduszu Komisji Europejskiej).Na spotkaniu omówiono Raport II z realizacji zadania oraz elementy niezbędne do przygotowania Raportu III a także zapoznano się z Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
 2023
 • 22-23 listopada 2023 r., w Alkmaar w Holandii, nastąpiło oficjalne rozpoczęcie ambitnego projektu badawczego REFORMERS, który ma rozpocząć wdrażanie tzw. „Dolin Energii Odnawialnej” mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, uzyskanie samodzielności energetycznej i przyspieszenie zielonej transformacji w Europie.
 • https://www.konin.pl/index.php/regional-ecosystems-for-multiple-energy-resilient-systems-reformers-regionalne-ekosystemy-na-rzecz-systemow-zrownowazonych-pod-w.html
 • https://www.konin.pl/index.php/jeden-news-1432/start-miedzynarodowego-projektu-reformers-z-udzialem-miasta-konina-i-klastra-energii-zielona-energia-konin.html
 • 08 listopada 2023r., w siedzibie Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Warszawie odbyło się spotkanie robocze w sprawie realizacji projektu: Pomoc techniczna w ramach instrumentu TARGET w celu wspierania Klastra Energii „Zielona Energia Konin” (projekt jest w 100 %finansowany  z funduszu  Komisji Europejskiej).Na spotkaniu omówiono Raport I z realizacji zadania z uwzględnieniem wprowadzenia koniecznych uzupełnień i uszczegółowień. W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Krajowej Izby Klastrów Energii .
 • 09 października 2023 r. – otwarcie projektu TARGET w Koninie. Projekt TARGET jest narzędziem finansowym Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego jako pomoc techniczna dla regionów przechodzących zieloną transformację energetyczną. W przypadku Konina wykorzystywany jest komponent dotyczący klastrów energii, gdzie wsparcie zapewnia dedykowany zespół ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (złożony z ekonomistów, inżynierów, specjalistów w zakresie pomocy publicznej oraz ochrony środowiska) wspieranych dodatkowo przez zewnętrznych konsultantów. Termin realizacji zadania – 6 miesięcy od spotkania otwierającego.
 • 30 marca 2023 r. - podpisanie umowy pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w Luksemburgu a Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. jako koordynatorem Klastra Energii „Zielona Energia Konin” na, bezpłatną, pomoc techniczną w ramach instrumentu TARGET w celu wspierania Klastra Energii „Zielona Energia Konin” w identyfikacji możliwości prawnych i technicznych podjęcia działań w zakresie wymiany lub zakupu i sprzedaży energii pomiędzy członkami klastra. Przedmiotowy instrument jest bezpłatny, dla beneficjentów, których aplikacja przejdzie stosowną procedurę.
 • 03 marca 2023 r. - wyrażenie zgody przez Partnerów na przystąpienie Klastra Energii „Zielona Energia Konin”, reprezentowanego przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. jako koordynatora klastra, do programu TARGET.
          Efekt: identyfikacja możliwości prawnych i technicznych podjęcia działań w zakresie wymiany lub zakupu i sprzedaży energii pomiędzy członkami klastra.
2022
 • 13 lipca2022 r. - decyzja o rozpoczęciu przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach programu TARGET - wspólnej inicjatywie Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach programu TARGET „Pomoc techniczna dla regionów przechodzących zieloną transformację energetyczną” jako bezpłatnego instrumentu, w transzy dla klastrów energii.
2021
 • 10 listopada 2021 r. - rezygnacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie z funkcji Koordynatora Klastra Energii „Zielona Energia Konin”.
 • 10 listopada 2021 r. - objęcie przez Miejski Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o w Koninie funkcji Koordynatora Klastra Energii „Zielona Energia Konin”.
2020
 • 22 czerwca 2020 do 31.05.2022 r. - realizacja zadania „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie” przez koordynatora Klastra Energii „Zielona Energia Konin” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Sp. z o.o.
2019
 • 22 listopada 2019 r. - przystąpienie, jako Uczestnika, do Klastra Energii „Zielona Energia Konin”:
         - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie,
         - Miejskiego Zakładu komunikacji sp. z o.o. w Koninie.
 • Czerwiec 2019 rok – przyznanie dofinasowania, koordynatorowi Klastra Energii „Zielona Energia Konin” Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie Sp. z o.o., na realizację zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie” w transzy dla klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii.
2018
 • 30 listopada 2018 r. – udział w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-004/18 z projektem „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków Lewy Brzeg w Koninie”. Wniosek składany przez koordynatora klastra energii Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie.
 • 6 listopada 2018 r. – przyznanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii z Wyróżnieniem dla Klastra Energii „Zielona Energia Konin” za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej.
 • 27 września 2018 r. – weryfikacja strategii Klastra Energii „Zielona Energia Konin” przed Panelem Ekspertów w Ministerstwie Energii w Warszawie.
 • 30 lipca 2018 r. – złożenie dokumentacji aplikacyjnej do II Konkursu dla Klastrów Energii na uzyskanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii.
 • 21 czerwca 2018 r. – powołanie Kastra Energii „Zielona Energia Konin” poprzez podpisanie porozumienia dotyczącego utworzenia kastra energetycznego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting