Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Polityka Środowiskowa

Polityka Środowiskowa jest udokumentowana, wdrożona i utrzymywana. Została zakomunikowana wszystkim pracownikom oraz osobom pracującym w imieniu Spółki i na rzecz Spółki. Jest publicznie dostępna na stronie internetowej. Realizowana jest poprzez cele i programy na różnych poziomach zarządzania. Przy określaniu celów i programów Zarząd uwzględnił znaczące aspekty środowiskowe i związane z nimi zobowiązania dotyczące zgodności oraz brał pod uwagę ryzyka i szanse.
Ustanowione cele i programy są mierzalne, spójne z Polityką SZŚ i udokumentowane. Realizacja celów i programów podlega przeglądowi i aktualizacji oraz ocenie w czasie okresowych przeglądów zarządzania.
 
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting