Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Taryfa na ciepło

  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o. w Koninie, posiadający koncesje na wytwarzanie ciepła WCC/1292/24694/W/DSW/2016/MGu jest zobowiązany, zgodnie z art.47 ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne do  ustalenia taryfy dla ciepła oraz określenie terminu jej obowiązywania. Przedłożona przez Spółkę taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art.44-46 ustawy Prawo Energetyczne.
  • Spółka corocznie występuje do Prezesa URE z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy na ciepło i określa termin jej obowiązywania.
  • Zatwierdzona taryfa jest komunikowana odbiorcom i publikowana na stronie internetowej Spółki oraz w BIP.
  • Uchwałą Zarządu nr 13/07/2023 z dnia 18.07.2023 r. na podstawie decyzji nr  OPO.4210.46.2023.MKo5 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
    13 lipca 2023 r. z dniem 9 sierpnia 2023 roku wprowadzona została do stosowania taryfa dla ciepła na okres 12 miesięcy.
Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła
w okresie od 9 sierpnia 2023 do 9 sierpnia 2024 roku wynosi:
  • za zamówioną moc cieplną miesięcznie netto -10 318,57 zł/ MW
  • za ciepło netto -  29,16 zł/GJ
  • za nośnik ciepła netto - 8,71zł/m3
 
                                               

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting