Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Przyjęcie odpadów

Strumień odpadów jest przyjmowany na stanowiskach wagowych, gdzie podlega rejestracji w systemie ewidencji elektronicznej „easy-RIPOK” oraz w krajowej Bazie Danych o Odpadach (BDO) i dalej kierowany  jest do odpowiedniej instalacji.
Na stanowiskach tych rejestrowane są również wszystkie przetworzone odpady opuszczające Zakład i kierowane do recyklingu lub odzysku do innych uprawnionych instalacji.
PSZOK

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) odpady dostarczane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Odpady przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie miasta Konina.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od 6:00 do 21:30 oraz w soboty od 6:00 do 13:30.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 • papier;
 • metale  i tworzywa sztuczne;
 • szkło;
 • ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
 • odpady zielone;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • przeterminowane leki i chemikalia.
Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK przy MZGOK Sp. z o.o. znajdują się w Regulaminie PSZOK.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting