Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Cenniki

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności: 
  • pobiera opłaty za przyjęte odpady, które kierowane są do przetworzenia lub unieszkodliwienia na poszczególnych instalacjach technologicznych.
Kalkulacja ceny za przyjęcie odpadów  sporządzana jest corocznie na podstawie danych dotyczących wykonania w roku poprzednim oraz planowanych ilości odpadów i kosztów ich przetworzenia w nadchodzącym roku.
Kalkulacja jest przygotowana przez Zarząd Spółki, akceptowana przez Radę Nadzorczą oraz kierowana do zaopiniowania przez rady gmin, udziałowców Spółki, które opiniują kalkulację cen w zakresie dotyczącym  odpadów komunalnych.
Po przeprowadzeniu tej procedury cennik  jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie i publikowany na stronie BIP.
  • sprzedaje wyprodukowany ulepszacz gleby Magno Hortis i rośliny ozdobne wyhodowane na terenie spółki
Zarząd Spółki ustala cennik za wytwarzany produkt Magno Hortis i rośliny ozdobne oraz regulamin ich sprzedaży.
  • świadczy usługi niszczenia dokumentów
Zarząd Spółki ustala cennik za usługę niszczenia dokumentów wraz z regulaminem
  • sprzedaje odzyskane w procesie sortowania odpady surowcowe przeznaczone do recyklingu ( papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło)
Zarząd Spółki zatwierdza ceny sprzedaży odpadów surowcowych ustalone na podstawie  ofert składanych co miesiąc przez odbiorców.
 Informacje o terminie składania są publikowane na stronie internetowej.

 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting