Skocz do zawartości
Youtube MZGOK
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Projekty edukacyjne


W walce o czyste powietrze i środowisko, kluczowe znaczenie ma wysiłek grupowy. Dlatego, tak samo jak oddolne inicjatywy, bardzo ważne są systemowe działania, podejmowane przez instytucje, firmy, stowarzyszenia i fundacje. Realizują one wiele interesujących i skutecznych projektów, których celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miast i wsi.
Dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nasz zakład zrealizował projekt „Świat czysty jest piękniejszy!”, którego celem było systematyczne zwiększanie społecznej świadomości i odpowiedzialności w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
Dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nasz zakład zrealizował projekt „Świat czysty jest piękniejszy!”, którego celem było systematyczne zwiększanie społecznej świadomości i odpowiedzialności w zakresie właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 
  • Pierwszym było prowadzenie kampanii społecznej o zasięgu lokalnym. Przygotowano film i spoty edukacyjne, wydano czasopismo w nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy, trzy publikacje oraz stworzono dedykowaną stronę internetową i aplikację mobilną.
  • Drugie działanie polegało na doposażeniu ośrodka znajdującego się w MZGOK, w celu przeprowadzenia warsztatów „Zobacz to na własne oczy”, które obejmowały m.in. zwiedzanie zakładu.
  • Trzeci element projektu to organizacja proekologicznych festynów, na których propagowana jest wiedza o selektywnej zbiórce i zagospodarowaniu odpadów.

    Z uwagi na pandemię w latach 2019 i 2020 festyny nie były organizowane. Od 2021 roku uczestniczymy w festynach promując wiedzę o ekologii.
    Ostatnią częścią przedsięwzięcia było stworzenie ścieżki edukacyjnej w 28 lokalizacjach, w celu szerzenia wiedzy na temat ekologii w dłuższej perspektywie czasowej.

Aż 17 szkół i placówek edukacyjnych z subregionu konińskiego wzięło udział w konkursie „Świat czysty jest piękniejszy – od Ciebie zależy, czy będzie taki”, zorganizowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Finał konkursu odbył się 14 czerwca 2019 roku, podczas pikniku w Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina.

Ideą corocznego przedsięwzięcia jest promocja ekologicznych zachowań, w tym selektywnej zbiórki odpadów oraz wiedzy o recyklingu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych Wielkopolski.

Warunkiem udziału w konkursie była wizyta studyjna w siedzibie MZGOK i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych. Koniński zakład odwiedziło ponad 360 uczniów, którzy zwiedzili m.in. sortownię, kompostownię i składowisko z odzyskiem gazu pochodzącego z fermentacji odpadów. Kolejnym etapem konkursu było przygotowanie przez uczestników prac plastycznych, literackich, fotograficznych bądź multimedialnych. Młodzi ekolodzy musieli pokazać czego nauczyli się podczas wizyty i lekcji w naszym zakładzie. Ostatecznie wpłynęło aż 170 prac, które oceniano w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 oraz klasy 7 i gimnazjum. Ostatecznie, lista laureatów liczyła kilkadziesiąt nazwisk. Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez nasz Zakład.

Podczas finałowego pikniku, chętni mogli dodatkowo wziąć udział w eko-grze. Zgłosiło się 16 zespołów, które mierzyły się z zadaniami przy kilku wyznaczonych stanowiskach. Uczestnicy dokonywali między innymi pomiaru zanieczyszczeń.

Niestety z powodu pandemii konkurs nie został zorganizowany w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Poszukujemy nowych form edukacji dzieci i młodzieży.
Prowadzimy "lekcje" on line, ale mamy nadzieję, że niedługo wrócimy do aktywnych form promocji ekologii.
 
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting