Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

ABC selektywnej zbiórki

Pomagamy w podejmowaniu decyzji przy kwalifikowaniu odpadów podlegających selektywnej zbiórce. Gdzie powinien trafić odpad, który powstał w gospodarstwie domowym ?
Służy temu aplikacja mobilna z opcją aktywnego tworzenia listy odpadów, co do których mamy wątpliwości.
Po zadaniu pytania administratorowi  uzyskamy natychmiastową odpowiedź, a odpad o który pytano zostaje dodany do listy.

Więcej  w boksie APLIKACJA MOBILNA na stronie głównej.
Uczymy i przypominamy.
Poniżej podane zostały podstawowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Prawidłowe postępowanie przyczynia się do zwiększenia poziomów odzysku i recyklingu i znacząco zmniejsza masę odpadów zmieszanych.


kliknij w ikonę i dowiedz się więcej

SZKŁO


Wrzucamy:
 • Butelki szklane i opakowania po napojach i żywności
 • Butelki po napojach alkoholowych
 • Słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)
 • Inne opakowania szklane

Nie wrzucamy:
 • Opakowań po lekarstwach, szkła laboratoryjnego
 • Termometrów strzykawek
 • Szkła okularowego, szkła zbrojonego
 • Szyb samochodowych
 • Szkła żaroodpornego
 • Żarówek, świetlówek
 • Lamp neonowych, fluororescencyjnych i rtęciowych
 • Reflektorów
 • Ekranów i lamp telewizyjnych
 • Luster
 • Ceramiki, porcelany, zniczy, kapsli i nakrętek
 • Szkła gospodarczego (misek szklanych, talerzy, doniczek, itp.)

Pamiętaj:
 • Nie tłucz szkła przed wyrzuceniem
 • Wyrzucaj puste opakowania
 • Zdejmuj zakrętki

 


PAPIER


Wrzucamy:
 • Gazety, czasopisma
 • Papier szkolny i biurowy
 • Książki w miekkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami
 • Torebki i worki papierowe
 • Papier pakowy
 • Tekturę i kartony
 • Ścinki drukarskie
Nie wrzucamy:
 • Zabrudzonego lub tłustego papieru
 • Papieru woskowego (katalogów i folderów reklamowych)
 • Papieru połączonego z innymi materiałami (np. folią, metalem)
 • Opakowań z zawartością (np. żywnością, wapnem, cementem)
 • Papieru termicznego lub faksowego
 • Kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunków, faktur)
 • Kartonów po sokach i innych napojach
 • Papierowych wkładów wodoodpornych, tapet
 • Pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych
Pamiętaj:
 • Odrywaj naklejki
 • Usuwaj spinacze i zszywki
 • Wyjmuj resztki produktów
 • Składaj opakowania na płasko lub zgnieć
 

PLASTIK I METAL

 
Wrzucamy:
 • Zgniecione i puste plastikowe butelki po napojach
 • Puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości
 • Torebki foliowe
 • Plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, koszyczki po owocach)
 • Plastikowe i metalowe zakrętki
 • Puszki po napojach, konserwach
 • Kapsle
 • Kartony po sokach, napojach, mleku
Nie wrzucamy:
 • Tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • Mokrych folii, butelek i pojemników z zawartością
 • Opakowań po olejach i smarach, płynach chłodniczych, nawozach
 • Puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • Tworzyw piankowych, styropianu
 • Sprzętu AGD i RTV
 • Zabawek
Pamiętaj:
 • Wyrzucaj puste opakowania
 • Zgniataj butelki

BIOODPADY


Wrzucamy:
 • Resztki żywności (bez mięsa i kości)
 • Przeterminowaną żywność
 • Obierki z owoców i warzyw
 • Skorupki jaj
 • Fusy po kawie i herbacie
 • Skoszoną trawę, liście
 • Drobne gałęzie
 • Trociny

Nie wrzucamy:
 • Piasku, kamieni
 • Odpadów z tworzyw sztucznych
 • Worków foliowych
 • Przedmiotów metalowych
 • Elementów szklanych
 • Resztek jedzenia w płynie
 • Odchodów zwierzęcych, piasku dla kotów
 • Popiołu z kominka lub pieca

Pamiętaj:
Wyrzucaj przeterminowaną żywność bez opakowania

 


ODPADY ZMIESZANE


Wrzucamy:
 • Odpady kuchenne nie ulegające rozkładowi
 • Zużytą odzież i obuwie
 • Wykorzystane środki higieny osobistej (waciki, podpaski, pieluchy, chusteczki higieniczne)
 • Potłuczoną porcelanę kryształy
 • Papier i folię zabrudzoną tłuszczem, żywnością
 • Odchody zwierząt domowych
 • Popiół, jeśli nie jest zbierany selektywnie
 • Styropian opakowaniowy

Nie wrzucamy:
 • Odpadów zielonych
 • Materiałów budowlanych
 • Odpadów podlegających segregacji (szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych)
 • Odpadów wielkogabarytowych
 • Odpadów niebezpiecznych
 • Styropianu budowlanego

PSZOK

 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie danej gminy, zwanego dalej PSZOK-iem, odpady dostarczane są przez mieszkańców nieodpłatnie, własnym transportem. Szczegółowe informacje o odpadach przyjmowanych do PSZOK-u znajdują się na stronie internetowej gminy.
 2. Do większości PSZOK-ów możemy dostarczyć następujące rodzaje odpadów:
 • papier
 • metale   i tworzywa sztuczne
 • szkło
 • odpady zielone; ulegające biodegradacji
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zużyte opony
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki i chemikalia
 1. PSZOK-i z reguły nie przyjmują:
 • materiałów zawierających azbest,
 • papy,
 • szyb samochodowych,
 • szkła zbrojonego i hartowanego,
 • części samochodowych (tj. zderzaków,  reflektorów itp.)
 • odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpadów w opakowaniach cieknących,
 • odpadów niebezpiecznych (oleje w opakowaniach, filtry olejowe, zużyty sorbent, zaolejone szmaty).

Z odpadami tymi, w zależności od ich rodzaju, postępujemy zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie produktu lub oddajemy przy zakupie czy montażu nowych części u sprzedawcy.

 

Odpady niebezpieczne

 • Odpady niebezpieczne zawierają substancje groźne dla środowiska, wybuchowe lub toksyczne.
 • Nie mogą być zbierane i transportowane z innymi odpadami.
 • W domu zbieramy je w sposób uniemożliwiający dostęp dzieci.
 • Ostatecznie powinniśmy je dostarczyć do wyznaczonych placówek (np. leki do wyznaczonych aptek) lub PSZOK gdzie znajdują się pojemniki na odpady niebezpieczne.
 • Trafiają do nich m.in. baterie i akumulatory, opakowania po farbach, lakierach, klejach rozpuszczalnikach, żrących chemikaliach, środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte strzykawki, termometry.

Obowiązuje zasada:
Odpady niebezpieczne przekazujemy do unieszkodliwienia podmiotom mającym stosowne uprawnienia.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting