Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Konkurs

Konkurs "Świat czysty jest piękniejszy"  2023/2024
Tegoroczna Inauguracja Roku Ekologicznego 2023/2024 odbyła się 08.11.2023 r. w siedzibie Spółki. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Prezydenta Miasta Konina – Piotra Korytkowskiego, który wspólnie z Prezesem MZGOK Sp. z o.o. Henrykiem Drzewieckim otworzyli konferencję. Podkreślili znaczenie edukacji ekologicznej społeczeństwa przyczyniającej się do kreowania oczekiwanych postaw będących przejawem współczesnego patriotyzmu.
W inauguracji wzięli udział dyrektorzy szkół podstawowych z Konina i subregionu, nauczyciele przyrody, koordynatorzy edukacji ekologicznej, przedstawiciele stowarzyszeń.
Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Jolanty Staszak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Racjonalna gospodarka odpadami jako formy ochrony klimatu”.
Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja Młodych Ambasadorów Klimatu, którzy wspierani przez Agnieszkę Gołębiowską, koordynatorkę ds. młodzieży i projektów kreatywnych Urzędu Miasta Konina, przedstawili efekty swoich działań na rzecz klimatu i promowanie dialogu społecznego opartego na szacunku i konstruktywnej dyskusji na rzecz dobra wspólnego. Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski oraz Henryk Drzewiecki - Prezes MZGOK Sp. z o.o. z uznaniem odnieśli się do efektów pracy stanowiącej znaczący wkład młodzieży do Programu ochrony środowiska miasta Konina. Za swoją działalność przedstawicielki Młodych Ambasadorów Klimatu otrzymały srebrną odznakę honorową „Ambasadora czystego środowiska” ustanowioną w 2014 roku przez MZGOK Sp. z o.o.
Oficjalnie została ogłoszona kolejna edycja całorocznego konkursu dla młodzieży szkół podstawowych subregionu konińskiego, którego tematem jest gospodarka odpadami i jej wpływ na otaczające środowisko. W dalszej części konferencji Magdalena Kowalczyk Kierownik Działu Ochrony Środowiska MZGOK Sp. z o.o. przekazała informacje dotyczące regulaminu i harmonogramu konkursu „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie”. Coroczny Konkurs rozpoczął się w listopadzie 2023 roku konferencją inaugurującą rok edukacji ekologicznej, a jego zakończenie przewidziane jest na 29 maja 2024r. Etap szkolny polega na złożeniu pracy w dowolnie wybranej dziedzinie np.: fotograficznej, literackiej, plastycznej czy multimedialnej. Finał i podsumowane konkursu zaplanowano na 12 czerwca 2024 r. w parku im. F. Chopina podczas, którego szkolne drużyny będą mogły wziąć udział w EKO-GRZE „Ze Spalarkiem krok po kroku…czyli jak wędrują odpady”.
Pani Elżbieta Streker-Dembińska, dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, szczegółowo zaprezentowała stronę internetową MZGOK, jako źródło wiedzy o instalacjach Spółki. 
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
Regulamin Konkursu "Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy będzie taki"
Zgłoszenie
oraz  obejrzenia video relacji z Inauguracji Roku Ekologicznego 2023/2024” w naszej Spółce.
Zaproszenie na inaugurację Roku Edukacyjnego 2023/2024
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Zdjecia nagrodzonych prac konkursowych
Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu edycji 2022/2023

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie 5 października 2022r. ogłosił konkurs „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie”.
Ideą corocznego przedsięwzięcia jest promocja ekologicznych zachowań, w tym selektywnej zbiórki odpadów oraz wiedzy o recyklingu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych
z Konina i subregionu. Zaproszenie dostarczono do 76 szkół podstawowych.
Finał, który odbył się 14 czerwca 2023r. w parku Miejskim F. Chopina, zaszczycili swoją obecnością szczególni goście tj. Wiceprezydenci miasta Konina Paweł Adamów i Witold Nowak oraz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Jarosław Jankowski, a także koordynatorzy edukacji ekologicznych, nauczyciele i opiekunowie oraz dzieci z  przedszkola „Kosmatek” w Koninie.
Podczas finału rozstrzygnięta została EKO-GRA „Ze Spalarkiem krok po kroku…. czyli jak wędrują odpady”, do której przystąpiło 15 drużyn szkolnych wcześniej zdeklarowanych przez swoich nauczycieli i opiekunów. Nad sprawnym przebiegiem EKO-GRY czuwał zespół  z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie, który po raz kolejny poprowadził przebieg finału w cudownej atmosferze, zachęcając dzieci do licznych zabaw i udziału w proponowanych konkursach. Wyjątkową atmosferę zapewniły również dzieci i młodzież śpiewająca pod okiem Sylwii Dziardziel z MDK w Koninie. 
Konkurs, tak jak w latach ubiegłych przeprowadzony został w dziecinach: plastycznej, fotograficznej, literackiej, multimedialnej. Aż 20 placówek szkolnych wzięło udział w tegorocznym konkursie.
Dostarczonych zostało razem 184 prac, w tym
- 11 prac literackich
- 35 prac fotograficznych
- 107 prac plastycznych
- 31 prac multimedialnych
Podczas finału dyplomy oraz nagrody wyróżnionym uczestnikom konkursu w poszczególnych kategoriach wręczyli: Prezes Zarządu MZGOK – Henryk Drzewiecki, Dyrektor Techniczny MZGOK – Elżbieta Streker-Dembińska oraz Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - Jarosław Jankowski. Każda ze szkół biorąca udział w konkursie otrzymała nagrodę a nauczycielom/koordynatorom wręczono podziękowania w formie dyplomu. Szczególnym upominkiem dla pierwszych trzech miejsc w EKO-GRZE okazały się kosze na nakrętki „Liść EKO”.
Podczas finałowego pikniku zapewniono również  smakowite atrakcje dla obecnych uczestników, w postaci waty cukrowej, lodów i popcornu. Dzieci otrzymały także mnóstwo drobnych upominków przygotowanych i wręczanych przez pracowników MZGOK.
Poniżej zamieszczamy protokół komisji konkursowej oraz zdjecia prac laureatów konkursu.

 
Konkurs "Świat czysty jest piękniejszy"  2022/2023

Inauguracja Roku Ekologicznego 2022/2023 odbyła się w siedzibie Spółki w dniu 26.10.2022 r., honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali kilku tematycznych paneli, a także otrzymali informację dotyczącą konkursu dla uczniów szkół podstawowych „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie”. Konkurs rozpoczął się w listopadzie 2022,a zakończy w maju 2023 r. Etap szkolny polega na złożeniu pracy literackiej, multimedialnej, zdjęciowej, dowolność jest duża. W inauguracji uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych z Konina i subregionu, nauczyciele przyrody, koordynatorzy edukacji ekologicznej, przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń.
Podczas wydarzenia można była usłyszeć wiele ciekawych wykładów. Tematem wypowiedzi Pani Jolanty Staszak z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie było „Gospodarowanie odpadami a zasoby naturalne”. Pani Elżbieta Streker-Dembińska, dyrektor Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, szczegółowo zaprezentowała stronę internetową MZGOK. Informację o konkursie ekologicznym „Świat czysty jest piękniejszy, od Ciebie zależy czy taki będzie” przedstawiła Pani Magdalena Kowalczyk. Wykład na temat „Transformacji Wielkopolski Wschodniej” wygłosił Pan Maciej Sytek, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, pełnomocnik marszałka ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.
Zapraszamy do obejrzenia video relacji z „Inauguracji Roku Ekologicznego 2022/2023 w naszej Spółce.

Poniżej zamieszczamy kompletną dokumentację związaną z konkursem:

Konkurs „Świat czysty jest piękniejszy – od Ciebie zależy, czy będzie taki” 2018/2019

Aż 17 szkół i placówek edukacyjnych z subregionu konińskiego wzięło udział w konkursie „Świat czysty jest piękniejszy – od Ciebie zależy, czy będzie taki”, zorganizowanym przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Finał konkursu odbył się 14 czerwca 2019 roku, podczas pikniku w Parku Miejskim im. Fryderyka Chopina.

Ideą corocznego przedsięwzięcia jest promocja ekologicznych zachowań, w tym selektywnej zbiórki odpadów oraz wiedzy o recyklingu wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych Wielkopolski.

Warunkiem udziału w konkursie była wizyta studyjna w siedzibie MZGOK i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych. Koniński zakład odwiedziło ponad 360 uczniów, którzy zwiedzili m.in. sortownię, kompostownię i składowisko z odzyskiem gazu pochodzącego z fermentacji odpadów. Kolejnym etapem konkursu było przygotowanie przez uczestników prac plastycznych, literackich, fotograficznych bądź multimedialnych. Młodzi ekolodzy musieli pokazać czego nauczyli się podczas wizyty i lekcji w naszym zakładzie. Ostatecznie wpłynęło aż 170 prac, które oceniano w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, 4-6 oraz klasy 7 i gimnazjum. Ostatecznie, lista laureatów liczyła kilkadziesiąt nazwisk. Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez nasz Zakład.

Podczas finałowego pikniku, chętni mogli dodatkowo wziąć udział w eko-grze. Zgłosiło się 16 zespołów, które mierzyły się z zadaniami przy kilku wyznaczonych stanowiskach. Uczestnicy dokonywali między innymi pomiaru zanieczyszczeń.

Niestety z powodu pandemii konkurs nie został zorganizowany w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 i 2021/2022. Poszukujemy nowych form edukacji dzieci i młodzieży.
Prowadzimy "lekcje" on line, ale mamy nadzieję, że niedługo wrócimy do aktywnych form promocji ekologii.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting