Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Wydarzenia

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Spółce dotację

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Uchwała Zarządu z dn. 26.04.2022 r.), w ramach przedsięwzięć w zakresie edukacji ekologicznej, przyznanł MZGOK Sp. z o.o. dotację w kwocie 50 310,00 zł na realizację projektu pn. „Eko - Gmina, informator ekologiczny subregionu konińskiego”. W wyniku realizacji projektu, w 2022 r., zostanie opracowane 7 wydań 8-stronicowego czasopisma „Eko-Gmina, informator ekologiczny subregionu konińskiego”. Nakład każdego wydania wyniesie 20 tys. egzemplarzy tj. 140 tys. egzemplarzy łącznie.
 
Eko – Gmina, informator ekologiczny subregionu konińskiego”  - to periodyk, który reaktywujemy i będziemy kontynuować. Nadrzędnym celem projektu jest budowanie postaw proekologicznych i świadomości społecznej wśród mieszkańców. Będziemy upowszechniać, ale przede wszystkim utrwalać wiedzę na temat:
  • gospodarki w obiegu zamkniętym poprzez prezentację nowych źródeł energii, która jest wykorzystywana na potrzeby energetyczne mieszkańców, powstającej w wyniku termicznego przekształcania odpadów,
  • efektywności energetycznej poprzez prezentację nowoczesnych technologii odzysku zawartych w odpadach energii,
  • ochrony powietrza, wody i gleby – poprzez upowszechnianie wiedzy na temat konieczności, segregowania odpadów, ale przede wszystkim ograniczenia ich produkcji tak, aby zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby,
  • zależności stanu środowiska od działalności człowieka – poprzez prezentację dobrych praktyk i zwyczajów w celu wyrabiania nawyków dbałości o otoczenie z uwzględnieniem jego walorów przyrodniczych.
„Eko – Gmina, informator ekologiczny subregionu konińskiego” kierowany jest do mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. 
Łączna wartość projektu wyniesie 80 900,00 zł, z czego 50 130,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, 20 000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, a 10 770,00 zł stanowić będą środki własne.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting