Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Parametry emisji

Tablica emisji substancji z komina Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie
w odniesieniu do standardów emisyjnych dla instalacji spalania odpadów określonych
w Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r.
22.03.2023
23:57
1,44
60
28,45
200,0
164,11
400,0
1,32
100,0
0,76
30
0,02
20,0
0,03
4,00
Objaśnienia wzorów: HCl -chlorowodór; SO- dwutlenek siarki; NO- tlenki azotu; CO - tlenek węgla; TOC - całkowity węgiel organiczny; HF -fluorowodór

Transmisja danych o średnich trzydziestominutowych wielkościach emisji przekazywana jest  bezpośrednio (on line) z urządzeń pomiarowych zainstalowanych na kominie zakładu.
 • Urządzenia pomiarowe podlegają ceryfikacji i kalibracji przez wyspecjalizowane firmy według procedur QAL  i ściśle określonych harmonogramów. 
 • Urządzenia oczyszczania spalin są na bieżąco serwisowane , a raz w roku w czasie postoju zakładu dokonywany jest ich przegląd i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów. Technologia oczyszczania spalin została opisana w zakładce o zakładzie
Tablica informacyjna o emisjach znajduje się również przed budynkiem administracyjnym MZGOK Sp. z o.o.
Badania metali ciężkich oraz dioksyn i furanów prowadzone są kilka razy w roku przez certyfikowane, niezależne, zewnętrzne laboratoria.

Poniżej wyniki ostatnich badań w odniesieniu do standardów emisyjnych.
metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal Standard emisyjny Data pomiaru Wartość pomiaru
 • kadm +tal
0,05 mg/m3u 25.08.2022   poniżej 0,0064 mg/m3u
 • rtęć
0,05 mg/m3u 25.08.2022 poniżej 0,00118 mg/m3u
 • antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt+miedź+mangan+nikiel+wanad
0,5   mg/m3u 25.08.2022   poniżej 0,0287 mg/m3u
dioksyny i furany 0,1   ng/m3u 25.08.2022   0,051   ng/m3u

   

 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Zobacz także
 • Konin - tu płynie energia
 • Polska izba ekologii
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • SPEO
 • Posiedzenia
 • Forum dyrektorów
 • Fairplay
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting