Skocz do zawartości
Youtube MZGOKEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Parametry emisji

Tablica emisji substancji z komina Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie
w odniesieniu do standardów emisyjnych dla instalacji spalania odpadów określonych
w Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r.
28.09.2023
03:46
5,40
60
15,42
200,0
158,06
400,0
1,94
100,0
1,66
30
0,45
20,0
0,03
4,00
Objaśnienia wzorów: HCl -chlorowodór; SO- dwutlenek siarki; NO- tlenki azotu; CO - tlenek węgla; TOC - całkowity węgiel organiczny; HF -fluorowodór

Transmisja danych o średnich trzydziestominutowych wielkościach emisji przekazywana jest  bezpośrednio (on line) z urządzeń pomiarowych zainstalowanych na kominie zakładu.
 • Urządzenia pomiarowe podlegają ceryfikacji i kalibracji przez wyspecjalizowane firmy według procedur QAL  i ściśle określonych harmonogramów. 
 • Urządzenia oczyszczania spalin są na bieżąco serwisowane , a raz w roku w czasie postoju zakładu dokonywany jest ich przegląd i wymiana uszkodzonych lub zużytych elementów. Technologia oczyszczania spalin została opisana w zakładce o zakładzie
Tablica informacyjna o emisjach znajduje się również przed budynkiem administracyjnym MZGOK Sp. z o.o.
Badania metali ciężkich oraz dioksyn i furanów prowadzone są kilka razy w roku przez certyfikowane, niezależne, zewnętrzne laboratoria.

Poniżej wyniki ostatnich badań w odniesieniu do standardów emisyjnych.
metale ciężkie i ich związki wyrażone jako metal Standard emisyjny Data pomiaru Wartość pomiaru
 • kadm +tal
0,05 mg/m3u 07.02.2023   poniżej 0,0127 mg/m3u
 • rtęć
0,05 mg/m3u 07.02.2023 poniżej 0,00188 mg/m3u
 • antymon+arsen+ołów+chrom+kobalt+miedź+mangan+nikiel+wanad
0,5   mg/m3u 07.02.2023   poniżej 0,0576 mg/m3u
dioksyny i furany 0,1   ng/m3u 07.02.2023   0,0061   ng/m3u

   

 
Emisja dwutlenku węgla
Obecnie nie jesteśmy zobligowani przepisami prawa i nie prowadzimy ciągłych pomiarów stężenia dwutlenku węgla.
Pomiary stężeń dwutlenku węgla wykonuje się okresowo 2 razy w roku (2 próbki w lutym i 2 we wrześniu), podczas normalnej pracy instalacji. Wykonuje się je zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Stężenie dwutlenku węgla mierzone jest analizatorem gazów z zastosowaniem metody niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni. Poboru próbki gazu dokonuje się w określonym czasie i kontrolowanym przepływie , zgodnie z normą PN-EN 15259:2011.
Emisję stężenia dwutlenku węgla dla całego roku wylicza się uśredniając  4 wartości pomiarów chwilowych i mnożąc wynik przez ilość godzin pracy instalacji w ciągu roku.  
W 2022 roku:
 • uśrednione wyniki z pomiarów okresowych wyniosły 11 173,50 kg/h
 • czas pracy instalacji                                                      7 739,52 k
 • czyli roczna emisja CO2                                               86 481 Mg
W przeliczeniu na 1 Mg odpadów     1,0119  Mg        na 1 Mg odpadów  
W przeliczeniu na 1 GJ ciepła           0,1059 Mg CO2 na 1 GJ ciepła wytworzonego.
 

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania zapraszamy do kontaktu 
za pomocą poniższych danych lub formularza kontaktowego.
Zobacz także
 • Konin - tu płynie energia
 • Polska izba ekologii
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 • SPEO
 • Posiedzenia
 • Forum dyrektorów
 • Fairplay
Copyright © MZGOK Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting